Plattegronden

Op deze pagina kunt u de plattegronden van de kernen downloaden.

Op deze plattegronden is aangeven welke bomen (rode stip) en welke houtwallen / singels (rode lijn) preventief zijn bestreden tegen de eikenprocessierups. 

Op de kaart 'Natuurlijke beheersing EPR Gemeente Bergen (L)' kunt u onder andere zien waar de gemeente akkerranden en bermen heeft ingezaaid met bloem- en kruidenrijke mengsels. 

Pagina opties