Natuurijke beheersing, wat doet de gemeente?

Bij natuurlijke beheersing kijken we eerst naar de oorzaak van de toename eikenprocessierupsen. Vervolgens kijken we hoe we op een natuurlijke manier verdere groei en verspreiding kunnen tegengaan.

Met het vergroten van de biodiversiteit pak je één van de oorzaken aan en zorg je met natuurlijke methoden voor minder groei en verspreiding van de eikenprocessierups. Met het vergroten van de biodiversiteit proberen we de natuurlijke balans te herstellen. Daardoor komen er meer kruiden en bloemen, meer vogels en insecten, waaronder de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups toenemen. Daarnaast levert meer biodiversiteit een mooier en gevarieerder landschap op.

Maaien en zaaien

Gemeente Bergen is al enkele jaren bezig met een aangepast maaibeleid van de bermen. We maaien de bermen minder en/ of slechts gedeeltelijk. Daardoor krijgen kruiden en bloemen meer kans om te groeien en zich uit te zaaien. 

We zaaien bermen en akkerranden in met  bloem- en kruidenrijke zadenmengsels die aantrekkelijk zijn voor insecten, vlinders en vogels.

Bij het planten van bomen kiezen we vaker voor andere bomen dan eikenbomen.

Plaatsen nestkasten

Dit voorjaar heeft Gemeente Bergen 100 nestkastjes opgehangen. Deze zijn bestemd voor koolmeesjes, dit vogeltje eet graag processierupsen. Vorig jaar heeft de gemeente 65 nestkastjes voor de mezen opgehangen. Bij een controle in de zomer van 2019 bleek dat bijna alle nestkastjes waren bewoond. Dat succes was aanleiding voor de uitbreiding dit jaar.

Zelf aan de slag

Wilt u zelf aan de slag met het vergroten van de biodiversiteit? Kijk dan op deze pagina

foto van een kruidenrijke berm met klaprozen (foto Arnold van Vliet, bron processierups.nu)

 (foto Arnold van Vliet, bron website processierups.nu)

Pagina opties