Aanpak eikenprocessierups in gemeente Bergen

De overlast van de eikenprocessierups is de afgelopen jaren ook in de gemeente Bergen toegenomen. Het aantal meldingen in 2019 was zo groot dat de gemeente keuzes moest maken bij het bestrijden.

De afgelopen maanden heeft de gemeente in samenwerking met adviesbureau Terra Nostra de bestrijding van de eikenprocessierups in de afgelopen jaren geëvalueerd en voor de komende jaren een beheerplan en plan van aanpak gemaakt.

Bestrijden in bebouwde kom

Gemeente Bergen zet daarom in op (preventief) bestrijden in de bebouwde kom. Het preventief bestrijden in de bebouwde kom doet de gemeente met zogenaamde Nematoden. Een behandeling die weinig belastend is voor andere insecten en vlinders. Nesten van de eikenprocessierups worden voortaan weggezogen.

Natuurlijke beheersing

In het buitengebied zet de gemeente in op natuurlijke beheersing, zoals het verhogen van de biodiversiteit. Het doel is om de ecologische balans weer te herstellen, zodat er voldoende natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zijn. Gemeente Bergen werkt al enkel jaren aan het verhogen van de biodiversiteit. Bijvoorbeeld door het inzaaien van bloem- en kruidenrijke bermen en akkerranden of het aangepast maaibeheer. Ook de meer dan 150 nestkastjes voor koolmezen die in de hele gemeente zijn opgehangen dragen bij aan natuurlijke beheersing.

Waarom deze keuze?

Uit de aanpak van voorgaande jaren blijkt dat deze niet zorgt voor een structurele afname van processierupsen. Door preventief bestrijden was de overlast tijdens het seizoen op sommige locaties wel minder. Het (preventief) bestrijden / verwijderen van het steeds toenemend aantal nesten in de hele gemeente is echter niet realiseerbaar, mede gelet op het uitgestrekte buitengebied van de gemeente en de kosten van (preventieve) bestrijding.

Pagina opties