Agrifood, arbeidsmarkt en toerisme

Het project Dynamic Borders richt zich op drie thema's:

  1. Agrifood: via netwerkbijeenkomsten worden bedrijven met elkaar in contact gebracht, zodat nieuwe grensoverschrijdende ondernemersinitiatieven ontstaan.
  2. Arbeidsmarkt: het ontwikkelen van een grensoverschrijdend stagebemiddelingsbureau. Het doel is om minimaal 320 studenten via het stagebureau (over de grens) te bemiddelen. De internationale stagebemiddelaar kunt u per e-mail bereiken. 
  3. Toerisme: het huidige toeristische aanbod in de regio verbeteren door in te zetten op grensoverschrijdende beleefbare fiets- en wandelpaden en arrangementen. De grensoverschrijdende fiets- en wandelroutes vindt u op de website van Dynamic borders.

Pagina opties