Dynamic Borders

Grenzeloze maatschappelijke strategie

In 2012 heeft de gemeente Bergen deelgenomen aan het INTERREG-project ‘grenzeloze maatschappelijke strategie’. Een project waarin 11 Nederlandse en Duitse gemeenten elkaar beter hebben leren kennen. De gemeenten hebben informatie uitgewisseld op de thema’s cultuur, economie en toerisme.

Van achterland naar kloppend hart

In 2014 hebben het Land van Cuijk, de Top van Limburg (waaronder Bergen) de Stadt Goch en Gemeinde Weeze een economische agenda voor grensoverschrijdende samenwerking opgesteld. Uit deze agenda blijkt dat in deze regio de sectoren arbeidsmarkt, toerisme en agrifood kansen bieden voor grensoverschrijdende samenwerking.

Agenda voor grensoverschrijdende economische samenwerking

U kunt  de brochure 'Van achterland naar kloppend hart, agenda voor grensoverschrijdende economische samenwerking' downloaden (Pdf-bestand, 1MB).

Dynamic Borders (2016-2020)

Eind 2016 is het INTERREG-project Dynamic Borders officieel van start gegaan. Dit is het vervolg op ‘Van achterland naar kloppend hart’. De thema’s agrifood, arbeidsmarkt en toerisme worden in dit project verder uitgewerkt.

Doel

Het doel van de projectpartners, zoals beschreven in de projectaanvraag is: “Als groene alliantie het landelijk gebied tussen Nijmegen, Venlo en het Roergebied in een oost-west as, in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf (mkb), te versterken.”

Partners

Drie thema’s

  1. Agrifood: via netwerkbijeenkomsten worden bedrijven met elkaar in contact gebracht, zodat nieuwe grensoverschrijdende ondernemersinitiatieven ontstaan.
  2. Arbeidsmarkt: het ontwikkelen van een grensoverschrijdend stagebemiddelingsbureau. Het doel is om minimaal 320 studenten via het stagebureau (over de grens) te bemiddelen.
  3. Toerisme: het huidige toeristische aanbod in de regio verbeteren door in te zetten op grensoverschrijdende beleefbare fiets- en wandelpaden en arrangementen. Op 2 februari 2019 zijn tijdens de Touristikmesse in Kalkar de eerste vijf grensoverschrijdende fiets- en wandelroutes gepresenteerd.

Financiering

Dynamic Borders wordt in het kader van INTERREG Deutschland-Nederland uitgevoerd en beschikt over een budget van € 726.831,50. De bijdrage van de gemeenten en de Duits-Nederlandse mkb-groep bedraagt € 206.487,00. Vanuit INTERREG is de bijdrage € 520.344,50. Dit laatste bedrag is inclusief de bijdragen van de provincies Limburg, Noord-Brabant en het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie. Dynamic Borders wordt door het INTERREG-projectmanagement van de Euregio Rijn-Waal in Kleve begeleid.

Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen. De Duitse versie van deze pagina vindt u op de website van de Gemeinde Weeze.

  • Nieuwsbrieven

    De nieuwsbrieven van Dynamic Borders kunt u hieronder downloaden.

  • Persberichten

    De persberichten van het project Dynamic Borders kunt u hieronder in de Nederlandse en Duitse taal downloaden.

Pagina opties