Dijkversterkingen Bergen

De rivier de Maas stroomt aan het westen langs de gemeentegrens en daarmee ligt een gedeelte van de gemeente Bergen in de uiterwaarden van de Maas. Als deze rivier buiten haar oevers treedt, kan dit gevolgen hebben voor de leefomgeving.

Dijkversterkingen

Waterschap Limburg is druk bezig met dijkversterkingen. Dit is nodig voor de veiligheid van mens en dier, en om te voorkomen dat de Maas bij hoog water schade aanricht..

Informatie over dijkversterkingsprojecten leest u op de website van Waterschap Limburg. U kunt zich ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief van Waterschap Limburg. Bij de inschrijving kunt u aangeven welke onderwerpen u belangrijk vindt (bijvoorbeeld dijkversterkingen). U ontvangt vervolgens een digitale nieuwsbrief 'op maat'. U kunt zich aanmelden via de website van Waterschap Limburg.

Hoogwater

Wat doet Gemeente Bergen bij een overstroming van de Maas en wat kunt u doen? Wat we samen kunnen doen, leest u hier.

Pagina opties