Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de politie.

U kunt kiezen uit drie mogelijkheden:

  • Stuur wijkagent Hette Broeksma een e-mail.
  • Stuur wijkagent Frans Coumans een e-mail.
  • Neem telefonisch contact op met een van de wijkagenten via 0900 88 44.

Pagina opties