Burgemeester M.H.E. (Manon) Pelzer

Burgemeester M. Pelzer

Functie

Burgemeester

Portefeuille Bestuur:

 • Openbare Orde en veiligheid / Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)
 • Personeel en Organisatie / Bedrijfsvoering overig
 • Algemeen bestuurlijke aangelegenheden
 • Toezicht en handhaving
 • Regionale Uitvoerings Dienst Limburg-Noord (RUD)
 • Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
 • (Eu)regionale Samenwerking
 • Regio Venlo
 • Communicatiebeleid
 • Evenementen en kermissen
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het college is gezamenlijke verantwoordelijk voor:

 • Herijking Visie Bergen 2030
 • Subsidiebeleid
 • Bezuinigingen Programma 1 Samenleving.

Onderlinge vervanging

 • Wethouder Splinter (1e locoburgemeester) vervangt burgemeester Pelzer
 • Burgemeester Pelzer vervangt wethouder Pekema.

Vertegenwoordiging bij verbonden partijen

 • Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
 • Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN)
 • Bestuurscommissie Veiligheid
 • Bestuurlijk Overleg Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD)
 • Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
 • Euregioraad Rijn-Waal en diverse commissies
 • Euregioraad Rijn Maas-Noord en diverse commissies
 • Burgemeestersoverleg Regio Venlo
 • Lokale Driehoek (Burgemeester, Officier Openbaar Ministerie, Chef Politie)
 • Regionaal Bestuurlijk Overleg
 • Limburgs integriteitsoverleg
 • Fluglärmcommission Luchthaven Niederrhein
 • Gemeenschappelijke luchtverkeerscommissie
 • 7 burgemeestersoverleg
 • Mooi Maasvallei.

Nevenfuncties, niet-ambtsgebonden

 • Lid van bestuur Wens Ambulance Limburg
 • Lid van de CDA-CDU Taskforce Nederland-Duitsland.
 • Lid Algemeen Bestuur Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie.
 • Lid gebruikersraad en deelnemersraad Huis van de Kunsten.
 • Voorzitter Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. 

Contact

E-mail

U kunt burgemeester Pelzer een e-mail sturen.

Spreekuur

Elke eerste maandag van de maand heeft het college spreekuur. U kunt daarvoor met burgemeester Pelzer een afspraak maken.

Pagina opties