Overgaan op duurzame energie

Duurzame energie treft iedereen. Maar het levert ook veel op. Waarom is het overgaan op duurzame energie interessant?

1.            Werkgelegenheid en besteedbaar inkomen

Consumenten vragen steeds vaker om duurzaam en groen, het heeft een goed imago. Nieuwe bedrijven uit de groene sector worden aangetrokken. Om alle benodigde besparing en hernieuwbare opwekinstallaties te realiseren zijn daarnaast bedrijven nodig die dit uitvoeren. Geld blijft in Bergen en de regio. Dit levert extra lokale/regionale werkgelegenheid op.

2.            Milieu & gezondheid

Door in te zetten op duurzame energie en energiebesparing zorgen we voor minder milieubelasting, minder uitstoot. Als we minder gebruik maken van vervoersmiddelen die energie vragen dan bewegen we meer. Hiermee vertragen we enerzijds het tempo van de klimaatverandering, anderzijds creëren we een gezondere leefomgeving voor onszelf en voor onze kinderen in de toekomst.

3.            Eigen regie

Door over te gaan op een duurzame energiehuishouding maken we onszelf energie-onafhankelijk. We zijn niet meer afhankelijk van externe leveranciers. Duurzame energiebronnen zijn voor iedereen toegankelijk.

4.            Geen of lage energierekening en meer comfort

Kosten worden aanzienlijk lager, wanneer inwoners en bedrijven investeren in energiezuinige apparatuur, woningen of panden. De verwachting is overigens dat de energieprijzen (voor gas) flink omhoog gaan. Dit geld kan dan voor andere doeleinden ingezet worden. Energiebesparing levert daarnaast door goede isolatie ook meer comfort op.

Pagina opties