Duurzaam beleid

Om de duurzaamheidsdoelen te realiseren, zijn verschillende beleidsstukken vastgesteld door de raad.

  • Beleidskader Windenergie: dit beleidskader legt een basis waarmee sturing gegeven kan worden aan (toekomstige) ontwikkelingen op het gebied van windenergie. Het Beleidskader Windenergie is vastgesteld door de raad op 19 juli 2016;
  • Energievisie: deze visie laat zien op welke wijze de Gemeente Bergen haar ambities met betrekking tot duurzaamheid wil realiseren. De energievisie is vastgesteld door de raad op 3 oktober 2017.

Deze beleidsstukken kunt u hieronder downloaden. 

Pagina opties