75 jaar Vrijheid vieren

Gemeente Bergen is bezig met een inventarisatie van activiteiten die inwoners en verenigingen (willen) organiseren bij de viering van 75 jaar bevrijding in 2019/2020. Het doel is te kijken of alle activiteiten verwerkt kunnen worden in een gemeentebreed programma van 75 jaar bevrijding en vrijheid, gedenken en vieren. Waarbij de gemeente wellicht kan faciliteren of ondersteunen.

U kunt daarbij denken aan nieuw op te zetten activiteiten of bestaande activiteiten waarbij het thema bevrijding of gedenken centraal staat. Activiteiten die lokaal, of in samenwerking met meer gemeenten of grensoverschrijdend plaatsvinden.

Pagina opties