Gemeente Bergen bekijkt de mogelijkheden voor het realiseren van een crisisnoodopvang voor asielzoekers op het oude zwembadterrein aan de Flammert in Nieuw Bergen. Gekeken wordt of het mogelijk is om hier maximaal 90 mensen te huisvesten voor een periode van 3 maanden, met een maximale verlenging van 3 maanden.

Besluitvorming

Op dinsdag 4 oktober heeft het college besloten om de raad op 17 oktober te vragen om steun voor de realisatie van de crisisnoodopvang op het oude zwembadterrein aan de Flammert in Nieuw bergen. 

Op donderdag 13 oktober, 19:30 uur vindt er een extra commissievergadering plaats. Tijdens deze commissievergadering kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken. Wilt u inspreken tijdens de commissievergadering? Stuur dan vóór woensdag 12 oktober, 19:30 uur een email naar griffie@bergen.nl. 

Op maandag 17 oktober wordt het voorstel van het college in de gemeenteraad besproken.

Nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de crisisnoodopvang? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@bergen.nl.

Veelgestelde vragen

De reden

Waarom onderzoekt Gemeente Bergen dit?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft te weinig opvanglocaties. De asielzoekerscentra zitten vol. Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft daarom de opdracht om 225 asielzoekers op te vangen voor 3 maanden. Gemeente Bergen bekijkt de mogelijkheden om hieraan een steentje bij te dragen door tijdelijk 90 asielzoekers op te vangen.

Aan de ene kant wil de gemeente hiermee haar verantwoordelijkheid nemen in de (nood)opvang van asielzoekers en zo de asielzoekerscentra ontlasten. Aan de andere kant wil de gemeente op deze manier de regie in eigen hand houden. Als de gemeente niet zelf een opvanglocatie realiseert, kan het zijn dat de gemeente een locatie krijgt opgelegd. Op die locatie moeten we dan een opvang voor asielzoekers realiseren. Er wordt op dit moment gewerkt aan landelijke wetgeving, waarmee gemeenten verplicht kunnen worden om asielzoekers op te vangen. Gemeente Bergen wacht dit liever niet af, maar behoudt graag zelf de regie.

Wat doen andere gemeenten?

Vóór de zomer kreeg de Veiligheidsregio Limburg-Noord al de opdracht om 225 vluchtelingen op te vangen in de regio. Deze zijn opgevangen in de gemeenten Roermond en Horst aan de Maas. Nu, na de zomer, heeft de Veiligheidsregio opnieuw de opdracht om 225 vluchtelingen te plaatsen. Deze asielzoekers worden verdeeld over verschillende gemeenten, waaronder dus misschien de gemeente Bergen.

Het besluit

Hoe besluit het college of de crisisnoodopvang er komt of niet?

De gemeente bekijkt of het mogelijk is om maximaal 90 mensen voor 3 maanden (met een maximale verlenging van 3 maanden) te huisvesten op het oude zwembadterrein. 

In de aanloop naar de definitieve besluitvorming heeft het college gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden. Tijdens deze gesprekken zijn verschillende zorgen, vragen en opmerkingen gedeeld met het college. 

Hoe verder?

 • Donderdag 13 oktober om 19:30 uur vindt er een extra commissievergadering plaats. Tijdens deze commissievergadering kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken. Wilt u inspreken tijdens de commissievergadering? Stuur dan vóór woensdag 12 oktober, 19:30 uur een email naar griffie@bergen.nl. 
 • Maandag 17 oktober wordt het voorstel van het college in de gemeenteraad besproken.

De locatie

Waarom kiest de gemeente voor het oude zwembadterrein?

 • Het terrein is eigendom van de gemeente;
 • Het terrein is meteen beschikbaar voor tijdelijk gebruik;
 • Op het terrein kunnen gemakkelijk (tijdelijke) voorzieningen worden aangebracht, zoals sanitair (toiletten, douches), cameratoezicht en hekwerk;
 • Het terrein is goed af te bakenen;
 • Het terrein is groot genoeg voor de opvang van 90 mensen;
 • Het terrein is niet uit te breiden. Zo voorkomen we dat we meer asielzoekers op deze locatie moeten opvangen dan 90 mensen;
 • Het terrein ligt in de buurt van voorzieningen en OV;
 • Het terrein is goed bereikbaar voor bijvoorbeeld hulpdiensten;
 • Het terrein is brandveilig verklaard door de brandweer.

Als de crisisnoodopvang er komt, hoe gaat het er dan uitzien?

Hoe de crisisnoodopvanglocatie er precies uit komt te zien, weten we nog niet. Als wordt besloten dat de crisisnoodopvang er komt, werkt de gemeente dit verder uit. Wel wil de gemeente hierbij samenwerken met een externe partij, die ook de crisisnoodopvang in Horst aan de Maas heeft gerealiseerd. Het idee is dat er op het terrein woonunits komen en andere voorzieningen, zoals sanitair (douches, toiletten), cameratoezicht en hekwerk.

L1 heeft een video gemaakt over de crisisnoodopvang in Horst aan de Maas. Met deze video krijgt u een goede indruk van hoe een dergelijke opvanglocatie eruit kan komen te zien. Bekijk de video op de website van L1(externe link).

Mogelijke plattegrond van de locatie

Op de plattegrond hieronder kunt u zien hoe de crisisnoodopvang op het oude zwembadterrein kan worden ingericht. In de woonunits is ruimte voor 4 tot 6 personen, afhankelijk van de samenstelling van het gezin. In het midden staat een groot paviljoen, waar de mensen kunnen eten, drinken en recreëren. In de woonunits is geen stromend water aanwezig; de mensen kunnen gebruik maken van een gezamenlijke sanitaire ruimte. Ook is er een wasruimte met wasmachines en drogers. Het hele terrein wordt afgebakend met hekwerk. Bij de toegang van het terrein is 24/7 beveiliging aanwezig, die registreert wie aankomt en weggaat.

De tijdsduur

Hoelang duurt de tijdelijke crisisnoodopvang in Bergen?

Gemeente Bergen onderzoekt de mogelijkheden voor een crisisnoodopvang voor een periode van 3 maanden. Deze periode kan maximaal met 3 maanden worden verlengd. Dit betekent dat de asielzoekers maximaal 6 maanden op het oude zwembadterrein verblijven. Daarna is het terrein weer beschikbaar voor bijvoorbeeld Kindervakantiewerk. 

De asielzoekers

Hoeveel asielzoekers kunnen worden opgevangen in de crisisnoodopvang?

Gemeente Bergen onderzoekt de mogelijkheden voor de tijdelijke opvang van maximaal 90 mensen. Dit betekent niet dat er altijd 90 mensen op het terrein verblijven. Soms vertrekken asielzoekers weer en komen er andere asielzoekers in hun plaats. 

Voor wie is de crisisnoodopvang bedoeld?

De crisisnoodopvang is bedoeld voor asielzoekers die wachten of ze een verblijfsvergunning krijgen. Welke asielzoekers dit zijn en waar zij vandaan komen, weten we niet. Het COA bepaalt welke asielzoekers naar welke crisisnoodopvang gaan. Als de crisisnoodopvang er daadwerkelijk komt, gaat de gemeente hierover in overleg met het COA. De gemeente richt zich hierbij op gezinnen, maar we kunnen niet garanderen dat er alleen maar gezinnen naar Bergen komen. Het zijn in elk geval geen uitgeprocedeerde asielzoekers en ook geen Oekraïners.

Dagbesteding

Wat kunnen de asielzoekers doen tijdens hun verblijf?

De asielzoekers hebben vooral behoefte aan rust en regelmaat. De ervaring leert dat veel asielzoekers, zeker op het begin, vooral willen bijkomen van de lange, zware reis die ze achter de rug hebben. Daarna wordt samen met de asielzoekers gekeken hoe zij graag hun tijd willen besteden. Bijvoorbeeld door een studie doen of meer te leren over de Nederlandse cultuur.

Ook is het de bedoeling dat er regelmatig leuke activiteiten op de locatie worden georganiseerd. Bijvoorbeeld een voetbal- of schaaktoernooi. Hiervoor wordt onder andere de samenwerking gezocht met de verenigingen, om te kijken of zij hierin een rol kunnen en willen spelen.

Kunnen de asielzoekers van het terrein af?

Ja, tussen 7.00 en 22.00 uur kunnen de asielzoekers zich vrij bewegen. Bij vertrek en terugkomst melden zij zich bij de beveiliging, zodat de beveiligers precies weten wie er op dat moment op het terrein zijn. Ervaring leert wel dat de asielzoekers, met name in het begin, vooral willen bijkomen. Het kan best zijn dat ze de eerste dagen of weken op en vlakbij de opvanglocatie blijven. 

Gaan de kinderen naar school?

De eerste drie maanden dat de asielzoekers in Nederland verblijven, krijgen ze geen onderwijs. Na die tijd gaan de kinderen wel naar school. Als er gezinnen met kinderen naar de gemeente Bergen komen, die al langer in Nederland zijn, zoekt de gemeente naar een passende oplossing.

Veiligheid

Hoe wordt de veiligheid in en rond de crisisnoodopvang geregeld?

Het is niet alleen belangrijk dat onze inwoners veilig zijn en blijven in de buurt van de crisisnoodopvang, maar ook dat ze zich veilig voelen. Daarom worden verschillende maatregelen genomen, om ervoor te zorgen dat bedrijven, verenigingen en omwonenden zo weinig mogelijk overlast van de opvang ervaren.

Op het terrein

Dit begint op de opvanglocatie zelf. De asielzoekers krijgen bijvoorbeeld meer informatie over de rechten en plichten in Nederland. Ook leren we ze meer over onze normen en waarden, onze gewoontes en onze omgangsregels. 

Op de locatie zelf is 24/7 beveiliging aanwezig om een oogje in het zeil te houden en de asielzoekers te helpen of begeleiden. Ook is er cameratoezicht. De beveiligers registreren wie er aankomt of vertrekt. Tussen 22.00 en 7.00 uur mogen de asielzoekers het terrein niet verlaten. 

Rond het terrein

Als de crisisnoodopvang er komt, gaat de gemeente opnieuw met de bedrijven en verenigingen op bedrijventerrein De Flammert in gesprek. Samen bekijken ze welke maatregelen genomen kunnen worden om ervoor te zorgen dat iedereen het gebied met een veilig gevoel kan blijven gebruiken. Ook de direct omwonenden worden in deze voorbereiding meegenomen.

Mogelijke maatregelen zijn:

 • Extra verlichting op de toerit naar de opvanglocatie en op de parkeerplaatsen van de verenigingen;
 • Cameratoezicht op en rond het terrein, eventueel op de parkeerplaatsen van de verenigingen;
 • Extra inzet van straatcoaches op momenten dat er bijvoorbeeld trainingen zijn;
 • Een contactnummer dat bedrijven, verenigingen en direct omwonenden kunnen bellen, wanneer nodig;
 • Een wekelijks veiligheidsoverleg met politie, locatiemanager, gemeente en andere betrokken partijen.

Wat gebeurt er met asielzoekers die voor veel overlast zorgen?

De ervaring leert dat de meeste asielzoekers zich netjes gedragen. Ze hebben er namelijk zelf belang bij om geen overlast te veroorzaken. Zijn er toch asielzoekers, die zorgen voor ernstige overlast? Dan worden zij uit de opvanglocatie verwijderd.

Geld

Wie betaalt de crisisnoodopvang?

De kosten die Gemeente Bergen maakt voor de crisisnoodopvang, worden vergoed door de Rijksoverheid.

Krijgen de asielzoekers leefgeld?

Nee, de asielzoekers die in de crisisnoodopvang verblijven, krijgen geen leefgeld. Zij krijgen op de locatie alles wat zij nodig hebben, zoals eten, drinken, kleding, toiletspullen en onderdak.

Hulp

Kan ik iets betekenen voor de crisisnoodopvang?

Jazeker! Mocht de crisisnoodopvang er inderdaad komen, dan zoekt Gemeente Bergen weer naar mensen die als vrijwilliger een handje willen helpen bij de opvang van asielzoekers. Heeft u interesse? Dan kunt u zich al melden bij de gemeente via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl. Als de crisisnoodopvang er daadwerkelijk komt, neemt de gemeente contact met u op voor meer informatie.

Wat doet de gemeente verder aan de opvang van asielzoekers?

De gemeente heeft te maken met drie soorten asielzoekers:

 • Vluchtelingen uit Oekraïne;
 • Asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders);
 • Asielzoekers zonder een verblijfsvergunning.

Vluchtelingen uit Oekraïne

Gemeente Bergen heeft in het voorjaar van 2022 in Den Asseldonk een tijdelijke crisisnoodopvang gehad voor vluchtelingen uit Oekraïne. Deze vluchtelingen verbleven hier maximaal 3 dagen. Daarna vertrokken ze naar een opvanglocatie voor de lange termijn. De crisisnoodopvang is inmiddels gesloten. Op dit moment verblijven er nog enkele Oekraïense gezinnen in de gemeente Bergen. Er wordt nog gezocht naar andere huisvestingsmogelijkheden voor meer vluchtelingen uit Oekraïne.

Statushouders

Gemeente Bergen heeft ook als taak om te zoeken naar structurele huisvesting voor asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Asielzoekers zonder verblijfsvergunning

Voor deze groep asielzoekers is op dit moment nog niets geregeld in de gemeente Bergen. Het gaat hier om asielzoekers die nog wachten of ze een verblijfsvergunning krijgen. De crisisnoodopvang op het oude zwembadterrein is bedoeld voor deze groep.

Meer informatie

Ik heb een vraag over de crisisnoodopvang. Waar kan ik terecht?

Het overzicht van vragen en antwoorden wordt steeds bijgewerkt. Staat uw vraag er toch niet tussen? Neem dan contact op met de gemeente via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl.