Op vrijdag 23 oktober start het Corona onderzoek Limburg. Dit onderzoek wordt in de hele provincie Limburg onder 10.000 mensen uitgevoerd.

Doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in de oorzaak van de ernstige verspreiding van Covid-19 in Limburg en beter te begrijpen waarom Limburg zo zwaar getroffen is door de coronapandemie.

Immuniteit

Het onderzoek is een samenwerking van de Limburgse GGD-en, Maastricht UMC+ en de Provincie Limburg. Volwassen Limburgers krijgen een antistoffenonderzoek aangeboden waarbij op SARS-CoV-2 antistoffen wordt getest. Bijgaand wordt een online vragenlijst afgenomen om meer kennis te verkrijgen over verspreiding en determinanten van COVID-19 in Limburg. De verspreiding van COVID-19 vertraagt wanneer (een deel van) de populatie op een natuurlijke wijze immuniteit ontwikkelt. Verschillende onderzoeken worden momenteel uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de verkregen immuniteit tegen SARS-CoV-2 onder de Nederlandse bevolking. In Limburg en Noord-Brabant vond Sanquin de meeste bloeddonors met antistoffen (tot 10%). Er zijn echter geen aanvullende gegevens verzameld over mogelijke determinanten voor het hebben van antistoffen.

Aanmelden

Het onderzoek is vanaf vrijdag 23 oktober open toegankelijk (tot maximaal 10.000 deelnemers) via de websites van de GGD-en. Deelnemers kunnen zich aanmelden en worden daarna gebeld om een afspraak te maken voor een bloedtest naar antistoffen. Daarna worden zij gevraagd om een online vragenlijst in te vullen. Via een helpdesk kunnen mensen deelnemen die moeite hebben met invullen van online vragenlijsten, door middel van een telefonisch interview. De testuitslag wordt teruggekoppeld aan de deelnemers, dit kan enkele weken duren.
Aanmelden kan onder andere via de website van GGD Limburg-Noord.