De gemeente Bergen wil graag duidelijke regels stellen rondom horeca, horeca gerelateerde festiviteiten en evenementen. Hiervoor worden drie beleidsregels vastgesteld: het evenementenbeleid, het terrassenbeleid en beleidsregels geluid bij horeca, horeca gerelateerde festiviteiten en evenementen.

Terras

De concept beleidsstukken liggen van 14 september tot en met 25 oktober 2021 ter inzage. De documenten zijn hieronder te downloaden. De stukken zijn ook in te zien op het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw-Bergen.

Reageren

Tot en met maandag 25 oktober is het mogelijk om op de concept beleidsstukken te reageren. Dit kan door een mail te sturen naar info@bergen.nl. Reageert u liever per post? Stuur uw reactie dan naar Raadhuisstraat 2, 5854 AX Nieuw-Bergen L, onder vermelding van ‘inspraak op [naam stuk]’.

Vervolg

Wanneer de inspraakperiode voorbij is, worden alle reacties verwerkt. Het college van burgemeester en wethouders maakt daarna een eindrapportage. Daarin kunt u lezen welke reacties zijn ontvangen en of daar aanpassingen aan de plannen uit zijn voortgekomen.