Als een werkgever iemand aanneemt, die moeilijk aan werk komt, kan deze hier geld voor krijgen. Dit maakt het voor werkgevers interessanter om deze persoon een baan aan te bieden.

Niet alle werkgevers kennen deze regelingen. U kunt hen hier in het sollicitatiegesprek op wijzen.

Loonkostensubsidie (LKS)

Bij loonkostensubsidie betaalt het UWV of de gemeente een bijdrage aan uw salaris. Dit kan alleen als is vastgesteld dat u vanwege een arbeidsbeperking minder productief bent.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Bij loonkostenvoordeel krijgt de werkgever een tegemoetkoming in de kosten voor werknemers met een arbeidsbeperking of arbeidsongeschiktheidsuitkering. De werkgever ontvangt deze bijdrage van de Belastingdienst voor ieder uur dat u heeft gewerkt, voor maximaal 3 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV(externe link).

Een werkgever kan zowel loonkostensubsidie als loonkostenvoordeel krijgen, wanneer de voorwaarden van beide regelingen van toepassing zijn.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel is een tegemoetkoming voor de werkgever voor werknemers met een laag loon. U bent 23 jaar of ouder, maar heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt, verdient tussen de 100% en 125% van het minimumuurloon en werkt minstens 1.248 uur per jaar. De tegemoetkoming is maximaal € 2.000 per jaar. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV(externe link).

Het lage-inkomensvoordeel is niet te combineren met het loonkostenvoordeel.

No-riskpolis

Een werkgever kan een no-riskpolis afsluiten voor een werknemer met een ziekte of handicap. Het UWV betaalt dan het grootst deel van het salaris wanneer u ziek wordt. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV(externe link).

Proefplaats

Heeft u een WIA-, WAO-, Waz- of Wajong-uitkering? Dan mag u een halfjaar op proef werken. U houdt uw uitkering, maar ontvangt geen salaris. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV(externe link).

Loondispensatie

Loondispensatie is een regeling voor mensen die gaan werken vanuit de Wajong. De werkgever betaalt tijdelijk niet het cao-loon. De Wajong vult het lagere loon voor de werknemer aan.