De commissies en gemeenteraad kunnen vanaf heden weer fysiek vergaderen in het gemeentehuis. Met inachtneming van de geldende coronamaatregelen, uiteraard. Deze week staan drie vergaderingen op de planning.

De commissie Samenleving vergadert op dinsdag 7 september. Tijdens deze vergadering wordt onder meer een presentatie gegeven over Bergen Beweegt Natuurlijk. De volledige agenda vindt u op deze pagina.

De vergadering van de commissie Ruimte en Economie vindt plaats op woensdag 8 september. Onder andere het Programma Vrijetijdseconomie Gemeente Bergen, de oprichting van de BV Energielandgoed Wells Meer en het bestemmingsplan Aijen 4A en 4D komen aan de orde. De volledige agenda vindt u op deze pagina.

De commissie Bestuur en Financiën komt samen op donderdag 9 september. De herziening Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat voor deze vergadering op de agenda. De volledige agenda vindt u op deze pagina.

De drie vergaderingen starten om 19.30 uur.

Vergaderingen live volgen of terugluisteren

U kunt de vergaderingen van de commissies live volgen via bovenstaande pagina’s. Het is ook mogelijk om de vergaderingen op een later tijdstip terug te luisteren.