Heeft u een laag inkomen en hoge medische kosten? Misschien komt u in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering.

Gemeente Bergen biedt, samen met zorgverzekeraars CZ en VGZ, een collectieve aanvullende zorgverzekering aan voor mensen met een laag inkomen en hoge medische kosten. Op die manier zijn mensen die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, toch uitgebreid verzekerd.

Meer informatie over de voordelen en wanneer u hieraan kunt meedoen leest u op deze pagina.