Carbidschieten is onder voorwaarden toegestaan in de gemeente Bergen.

Om overlast en ongelukken te voorkomen, houdt u rekening met de volgende voorwaarden:

  • Cardbidschieten mag alleen buiten de bebouwde kom;
  • Voordat u gaat carbidschieten, informeert u direct omwonenden hierover;
  • U houdt voldoende afstand van bebouwing, dieren en wegen;
  • U voorkomt gevaar of hinder voor mensen en dieren, gebouwen en milieu;
  • Ook bij het carbidschieten houdt u zich aan de geldende coronamaatregelen.