Functie

Burgemeester

Portefeuille Bestuur:

 • Openbare Orde en veiligheid / Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)
 • Personeel en Organisatie / Bedrijfsvoering overig
 • Algemeen bestuurlijke aangelegenheden
 • Toezicht en handhaving
 • Regionale Uitvoerings Dienst Limburg-Noord (RUD)
 • Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
 • (Eu)regionale Samenwerking
 • Regio Venlo
 • Communicatiebeleid
 • Evenementen en kermissen
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Het college is gezamenlijk verantwoordelijk voor

 • Herijking Visie Bergen 2030
 • Subsidiebeleid
 • Bezuinigingen Programma 1 Samenleving

Onderlinge vervanging

 • Wethouder Splinter (1e locoburgemeester) vervangt burgemeester Pelzer
 • Burgemeester Pelzer vervangt wethouder Pekema

Ambtsgebonden (q.q.)

 • Voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Lid Bestuurscommissie Veiligheid Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg
 • Lid Informatief Regionaal Informatie en Expertise Centrum Overleg
 • Lid Driehoek Venray-Gennep
 • Lid Stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis Limburg-Noord
 • Lid Burgemeestersoverleg Regio Noord Limburg
 • Lid Algemeen Bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord
 • Lid Euregioraad Rijn-Waal en commissies Grensoverschrijdende verstandhouding, Financiële Controlecommissie en INTERREG Stuurgroep VA
 • Lid Algemene Ledenvergadering Euregioraad Rijn Maas-Noord en commissies INTERREG en Openbare Orde en Veiligheid
 • Vice-voorzitter Fluglärmcommission Luchthaven Niederrhein
 • Lid Gemeenschappelijke Luchtverkeerscommissie
 • Lid Kerngroep Luchtvaart Limburg
 • Lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieu Vliegbasis de Peel
 • Voorzitter Burgemeestersoverleg Dynamic Borders
 • Lid Algemeen Bestuur Mooi Maasvallei
 • Lid Dagelijks Bestuur Inkoopcentrum Zuid

Nevenfuncties, niet-ambtsgebonden

 • Lid van de CDA-CDU Taskforce Nederland-Duitsland
 • Lid Algemeen Bestuur Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie
 • Voorzitter Limburgse Bond van Tamboerkorpsen

Contact

E-mail

U kunt burgemeester Pelzer een e-mail sturen.

Spreekuur

Elke eerste maandag van de maand heeft het college spreekuur. U kunt daarvoor met burgemeester Pelzer een afspraak maken.