Is uw inkomen te laag om noodzakelijke kosten, zoals huur, eten en drinken, te betalen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

De bijstandsuitkering bestaat niet altijd uit geld. U kunt bijvoorbeeld ook voedsel, kleding of woonruimte krijgen. Ook kan de bijstand gegeven worden in de vorm van een lening, die u later terugbetaalt. Meer informatie over de hoogte van de bijstandsuitkering vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Aanvragen

U vraagt de bijstandsuitkering aan bij het UWV via de website van Werk.nl. Daarna neemt u binnen 2 werkdagen contact op met de gemeente Bergen, afdeling Sociaal Domein. U wordt uitgenodigd voor een gesprek. De gemeente beoordeelt of u recht heeft op bijstand. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Als u jonger dan 27 jaar bent, dan meldt u zich eerst voor bijstand. Na de melding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Is dit niet gelukt, dan kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen. De gemeente beoordeelt of u voldoende uw best heeft gedaan om een betaalde baan te vinden.

Kostendelersnorm

Deelt u een woning met andere mensen boven de 18 jaar? Dan wordt uw bijstandsuitkering daarop aangepast. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Verplichtingen

Als u een bijstandsuitkering krijgt, dan heeft u verschillende verplichtingen. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

Verandering doorgeven

Veranderingen in uw persoonlijke situatie kunnen gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld als u meer of minder gaat werken of start met een opleiding, als u gaat samenwonen of uw kind gaat uit huis, of als u inkomsten heeft vanuit de loterij of een erfenis.

Deze veranderingen geeft u zo snel mogelijk aan de gemeente door. Doet u dit niet, dan kan de gemeente u een boete geven of uw uitkering tijdelijk verlagen of stopzetten. Geld dat u te veel heeft gekregen, betaalt u terug.

Heronderzoek

Als u een bijstandsuitkering krijgt, doet de gemeente regelmatig heronderzoek. Bij een heronderzoek bekijkt de gemeente of u nog steeds recht heeft op uw uitkering en of het u lukt om werk te vinden. U bent verplicht aan het heronderzoek mee te werken. De gemeente nodigt u uit voor een gesprek. De uitslag van het heronderzoek krijgt u per brief toegestuurd.

Vrijwilligerswerk doen

Heeft u een bijstandsuitkering en wilt u vrijwilligerswerk doen? Vraag dan vooraf toestemming aan de gemeente. De consulent van de gemeente bekijkt of de werkplek goedgekeurd kan worden. Het vrijwilligerswerk mag een betaalde baan niet in de weg staan.

Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

U bent verplicht financieel te zorgen voor uw kind jonger dan 21 jaar, uw (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerd partner. Doet u dit niet en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering, dan kan de gemeente beslissen dat u deze bijstand moet terugbetalen. De gemeente laat dit aan u weten. U kunt geen bezwaar maken.