Wanneer u een parkeerboete ontvangt is dat erg vervelend. Dit is al helemaal zo als u van mening bent dat deze onterecht is uitgeschreven. Wilt u bezwaar maken tegen uw parkeerboete? Onderstaand leest u hoe en bij wie u dat kunt doen.

Officier van Justitie (OM)

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de opgelegde boete kunt u bezwaar maken bij de Officier van Justitie (OM). De gemeente kan in dezen niets voor u betekenen. 

De gemeente

Als een BOA zich niet correct heeft gedragen, kan er een klacht worden ingediend via de gemeente. Wanneer het de inhoud van de boete betreft kan de gemeente u niet verder helpen aangezien de gemeente niet de bevoegdheid heeft om de boete in te trekken (Gemeentewet). De gemeente kan dit ook niet in samenspraak met een BOA. U kunt bij de Officier van Justitie in beroep gaan tegen de opgelegde boete.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bezwaar maken op een parkeerboete kijk op: om.nl/onderwerpen/verkeersboete