Het oudste bevolkingscijfer van de gemeente dateert van 1801/1802. Toen had onze gemeente 2.749 inwoners. Bij de eerste algemene volkstelling op 1 januari 1830 had Bergen 3.445 inwoners. Na 1900 is de bevolking snel toegenomen (in 1900: 4.785) tot 13.577 inwoners op 1 januari 2005.

De laatste 30 jaren heeft het aantal inwoners zich gestabiliseerd.