Nesten van de eikenprocessierups verwijdert de gemeente alléén in de bebouwde kom.

Foto Silvia Hellingman bron processierups.nu

De gemeente maakt 1x per twee weken een ronde om alle meldingen in de bebouwde kom te controleren en te beoordelen. Vervolgens krijgt een gespecialiseerd bedrijf de opdracht om, waar nodig, de nesten te verwijderen.

Buitengebied

Gemeente Bergen verwijdert géén nesten in het buitengebied. Dat is vanwege het aantal nesten niet realiseerbaar, mede gelet op het uitgestrekte buitengebied en de kosten van het verwijderen.  In het buitengebied zet de gemeente in op natuurlijke beheersing zoals het verhogen van de biodiversiteit.

Melden overlast

Nesten binnen de bebouwde kom kunt u melden via Melding openbare ruimte.

Meer informatie

leest u bij 'Vragen en antwoorden’, onderdeel van de pagina over de Eikenprocessierups.