Beschermd wonen is een woonvorm voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. U woont met andere bewoners op een locatie met toezicht en begeleiding.

Deze woonvorm kan een tussenstap zijn als u de overgang van bijvoorbeeld een psychiatrisch ziekenhuis of verslavingskliniek naar zelfstandig wonen te groot vindt. Ook voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking biedt beschermd wonen, bijvoorbeeld in een instelling, een veilige woonomgeving.

Beschermd wonen vanuit Wmo

Beschermd wonen valt meestal onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U vraagt dit aan bij het Sociaal Team van de gemeente. Bij het aanvragen kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning.

Bij beschermd wonen vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage.

Beschermd wonen vanuit Wlz

Gaat u in een huis of instelling wonen, waar u langdurig, 24 uur per dag zorg nodig heeft? Dan kan beschermd wonen vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz).