2 juli 2020 – Vanaf juli start BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) de inning van belastingen voor ondernemers geleidelijk weer op.