2 juli 2020 – Vanaf juli start BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) de inning van belastingen voor ondernemers geleidelijk weer op.

In maart maakte BsGW bekend dat ondernemers uitstel van betaling kregen op de verzonden belastingaanslagen, door tot 30 juni geen invorderingsacties uit te voeren. Ook de automatische incasso voor ondernemers is in de maanden maart tot en met juni niet uitgevoerd. Hiermee volgde BsGW de landelijke lijn en de bestuurlijke wens van de samenwerkende gemeenten en het waterschap.

Bij de herstart van de inning van belastingen volgt BsGW een ruimhartig beleid. Gezien de uitzonderlijke situatie ontvangen ondernemers eerst – eenmalig – een kosteloze betalingsherinnering. Hierin staat aangegeven dat de invordering van belastingen weer wordt opgestart. Pas als na deze herinnering betalingen uitblijven, volgen na medio augustus aanmaningen en later, indien noodzakelijk, dwangbevelen.

Betalingsregeling indien nodig

Door deze geleidelijke herstart van de belastinginning krijgen belastingschuldigen een extra mogelijkheid om, wanneer nodig, contact op te nemen met BsGW voor een eventuele betalingsregeling. Hiermee zal coulant worden omgegaan, zeker bij ondernemers die zich in de hoek bevinden waar de hardste klappen vallen, zoals toerisme, recreatie en horeca. BsGW wil voorkomen dat ondernemers bij uitblijven van betaling meteen worden geconfronteerd met extra (aanmanings-)kosten.

Ook komende maanden geen rente op uitgestelde betalingen

BsGW heeft tot 30 juni 2020 geen rente in rekening gebracht op uitgestelde betalingen. De Rijksoverheid had deze tijdelijke maatregel in mei geadviseerd voor een periode van drie maanden. BsGW blijft de landelijke lijn volgen en verwacht deze nihilstelling te kunnen voortzetten tot 1 oktober.

Uitgestelde verzending specifieke belastingen

Na de aanslagoplegging in mei 2020 zijn (grotendeels) alle belastingaanslagen opgelegd voor 2020, met uitzondering van de aanslagen voor vijf belastingsoorten: BIZ, reclamebelasting, toeristenbelasting, precario en marktgelden. Gebleken is dat de gemeenten in Limburg een sterk lokaal afgestemd beleid willen voeren voor het opleggen van deze aanslagen. Het kan dus per gemeente verschillen of een of meerdere van deze vijf belastingen worden opgelegd. Lokale ondernemersloketten kunnen hier meer informatie over geven.