Wat is het?

Soms krijgt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt, terug. Bijvoorbeeld als u verhuist en alle gemeentelijke belastingen voor dit jaar al heeft betaald. U krijgt hierover automatisch bericht van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW).

Wat moet ik doen?

Als u recht heeft op teruggave, krijgt u automatisch bericht van BsGW. Kijk op de website(externe link) van BsGW voor meer informatie.