Wat is het?

Soms krijgt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt, terug. Bijvoorbeeld als u verhuist en alle gemeentelijke belastingen voor dit jaar al heeft betaald. U krijgt hierover automatisch bericht van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW).

Hoe werkt het?

Vertrek uit gemeente

Als u in een andere gemeente gaat wonen, kunt u teruggave krijgen van de afvalstoffenheffing en rioolheffing. In de nieuwe gemeente gaat u deze weer betalen.

Verhuizen binnen gemeente

Als u binnen de gemeente verhuist, krijgt u meestal geen teruggave. Als u naar een verzorgings- of verpleeghuis verhuist of bij iemand anders gaat inwonen, kunt u soms toch teruggave krijgen.

Wat moet ik doen?

De BsGW verzorgt de gemeentelijke belastingen. Heeft u recht op teruggave, dan ontvangt u automatisch bericht van de BsGW(externe link). De teruggave wordt berekend naar het aantal overgebleven maanden in het jaar.