Als u gemeentelijke belastingen moet betalen, kunt u dit in één keer doen. Ook kunt u ervoor kiezen om deze belastingen in meerdere termijnen te betalen. Kunt u uw belasting niet op tijd betalen? Vraag dan een betalingsregeling aan bij de BsGW. Deze organisatie verzorgt de gemeentelijke belastingen. Gaat de BsGW akkoord, dan krijgt u uitstel van betaling. De BsGW mag ook kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verlenen. Dit mag alléén aan mensen met een minimuminkomen.

Hoe werkt het?

Of u een betalingsregeling krijgt, hangt af van uw financiële positie. Die bepaalt ook de vorm van de betalingsregeling en onder welke voorwaarden u de regeling krijgt. U krijgt alleen een betalingsregeling als u tijdelijk niet de gemeentelijke belastingen kunt betalen. Met andere woorden: alleen als er zicht op is dat u over enige tijd wel kunt betalen.

Wat moet ik doen?

Het heffen van gemeentelijke belastingen in Bergen wordt verzorgd door BsGW Belastingsamenweking Gemeenten en Waterschappen, Postbus 1271, 6040 KG Roermond, telefoon 088 - 8420 420. Neem met BsGW contact op voor de mogelijkheden van het treffen van een betalingsregeling.

Aanvullende informatie

Voor de actuele informatie verwijzen we u naar de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg.