Wat is het?

U kunt gemeentelijke belastingen in één keer betalen of in termijnen. Meestal mag u in termijnen betalen als u tijdelijk niet kunt betalen, bijvoorbeeld omdat u financiële problemen hebt. U kunt dan een betalingsregeling aanvragen bij de BsGW(externe link). De BsGW verzorgt de gemeentelijke belastingen.

Hoe werkt het?

Of u een betalingsregeling krijgt, hangt af van uw financiële positie. Die bepaalt ook de vorm van de betalingsregeling en onder welke voorwaarden u de regeling krijgt. U krijgt alleen een betalingsregeling als u tijdelijk niet de gemeentelijke belastingen kunt betalen. Met andere woorden: alleen als er zicht op is dat u over enige tijd wel kunt betalen.

Wat moet ik doen?

U vraagt een betalingsregeling aan bij de BsGW(externe link) (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg). Stuur uw verzoek tot een betalingsregeling binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de BsGW, Postbus 1271, 6040 KG Roermond. U kunt ook telefonisch contact opnemen via (088) 842 04 20.