De heffing en inning van gemeentelijke belastingen zijn opgedragen aan BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg). Ook stelt BsGW in de gemeente Bergen de WOZ-waarden vast.

Betalingsregeling of kwijtschelding

Klik hier voor meer informatie over een eventuele betalingsregeling of kwijtschelding van belastingen.