De gemeenteraad heeft 10 november de begroting 2021 vastgesteld.

Hieronder kunt u de begroting in één oogopslag bekijken. Het geeft een overzicht van de inkomsten en de besteding van het geld in 2021.

U kunt de programmabegroting inzien en de raadsvergadering terugluisteren via Notubizz (agendapunt 11).

Begroting in één oogopslag