Met begeleiding krijgt u hulp bij dagelijkse bezigheden als het huishouden en de administratie bijhouden. Begeleiding vraagt u aan bij het Sociaal Team van de gemeente. Bij het aanvragen kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning.

De medewerker van het Sociaal Team kijkt samen met u waar u in het dagelijkse leven moeite mee heeft en hoe begeleiding u hierbij kan helpen. Dit gebeurt in een keukentafelgesprek.

Begeleiding valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voorbeelden van begeleiding

  • Hulp bij dagelijkse bezigheden als het huishouden en de administratie bijhouden;
  • Begeleiding bij het leggen van contacten;
  • Hulp bij het indelen van de dag en het ondernemen van activiteiten;
  • Ondersteuning in het gezin en bij het opvoeden;
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging en hygiëne;
  • Dagbesteding.