Wat is het?

De as van een overledene kunt u verstrooien. Dit mag op open zee of op een strooiveld dat daarvoor bestemd is. Als u de as op een andere plek wilt verstrooien, heeft u een ontheffing nodig van de gemeente.

Hoe werkt het?

U mag de as niet verstrooien op de verharde weg, een gemeentelijke begraafplaats, het terrein van een crematorium of op andere plaatsen waarvoor de gemeente dit heeft verboden.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Dit kan digitaal via bovenstaand formulier. U kunt ook een papieren formulier ophalen bij het gemeentehuis of telefonisch opvragen via (0485) 34 83 83 of 14 0485.