Het Maasdal tussen Well en Aijen is voor archeologen een interessante locatie.

Het vruchtbare gebied langs de Maas is namelijk al duizenden jaren bewoond. Vanwege de bijzondere archeologische waarde legde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het gebied een voorlopige monumentenstatus op. Voordat de grote graafmachines aan het werk mogen in ’n bepaald gebied, gaat daarom eerst de archeoloog met schep en troffel grondig aan de slag.

Ten noorden van de voorhaven

In het najaar van 2020 zijn de laatste archeologische werkzaamheden in het gebied ten noorden van de voorhaven uitgevoerd. Daarmee is een periode van 15 jaar uitgebreid archeologisch veldwerk afgerond. Het onderzoeken van de gevonden sporen en voorwerpen zal nog een tijd in beslag nemen. Wanneer alle resultaten in wetenschappelijke rapporten zijn uitgewerkt, volgt een publieksvriendelijke publicatie van de geschiedenis van het Maasdal tussen Well en Aijen.

Ten zuiden van de voorhaven

Inmiddels zijn Provincie Limburg en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gestart met de voorbereidingen voor het archeologisch onderzoek in het gebied ten zuiden van de voorhaven.