Waterschap Limburg lanceerde op maandag 11 juli het ‘Waterbeeld Limburg’. Dit informatiepunt is gebouwd om mensen sneller en beter te informeren over de meest actuele watersituatie.

zicht op Well met hoge waterstand van de Maas

Het Waterbeeld geeft informatie over waterstanden, neerslagverwachting, droogte en andere bijzonderheden, zoals (zwem)waterkwaliteit. In de toekomst wordt het informatiepunt nog verder uitgebouwd om de vragen die leven bij inwoners en ondernemers in Limburg te beantwoorden.

Het Waterbeeld Limburg vindt u hier. Meer informatie over het informatiepunt leest u in dit nieuwsbericht van Waterschap Limburg.

Denkt u mee?

Wilt u betrokken worden bij de ontwikkeling van het Waterbeeld en meedenken over hoe u geïnformeerd wilt worden over bijvoorbeeld hoogwater? Meld u dan aan voor de Waterraad. Deze klankbordgroep komt een paar keer per jaar bij elkaar om te spreken over het Waterbeeld, de waterstandenapp en andere vormen van risicocommunicatie. Aanmelden kan via waterraad@waterschaplimburg.nl.