Schade

Heeft u schade door (water)overlast, op deze pagina leest u meer informatie over de regelingen. 

Opruimen maasoevers, niet doen!

Ga niet op eigen houtje het aangespoelde afval langs de maasoevers of andere, eerder ondergelopen (natuur)gebieden opruimen. Het is niet veilig, de terreinen zijn zompig waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Blijf weg van de dijken

Ga niet over onverharde dijken wandelen of fietsen. Dijken zijn mogelijk nog verzadigd van al het water en kunnen daardoor instabiel zijn.

Waterschap Limburg blijft de dijken controleren. Ziet u een beschadiging, verzakking, of anderszins vreemde situatie bij een dijk? Neem dan contact op met het Centraal Meldpunt Water van Waterschap Limburg: 0800 0341. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Kinderopvang

Tot nu toe zijn er bij diverse instanties een beperkt aantal meldingen ontvangen van gastouders waarvan het huis waar zij opvang verlenen tijdelijk niet kan worden gebruikt. Als die situatie langer duurt dan 1 á 2 weken is het verzoek aan het gastouderbureau om vervangende opvang te zoeken bij een andere (in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerde) voorziening. De kinderopvangtoeslag kan in die situatie gewoon doorlopen. Het is belangrijk dat opvang en facturering op dezelfde wijze blijven plaatsvinden. En dat ouders hun gegevens voor de kinderopvangtoeslag bij Toeslagen over hun gebruik actueel houden, bijvoorbeeld als het aantal uren of inkomen verandert. Dit om eventuele terugvorderingen of nabetalingen achteraf te voorkomen. Mocht opvang bij een andere geregistreerde voorziening niet mogelijk blijken, kan het gastouderbureau contact opnemen met de gemeente en SZW om na te denken over een passende oplossing, met als doel continuïteit en veiligheid van de opvang voor kinderen.