Wat is het?

U kunt zelf de achternaam van uw eerste kind kiezen. U legt deze achternaam voor de geboorte of bij de geboorteaangifte vast bij de gemeente. U kunt uw kind uw eigen achternaam of die van uw partner geven. Let op: alle volgende kinderen van u en uw partner samen krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Wat moet ik doen?

U en uw partner laten samen de achternaam van uw kind vastleggen bij de gemeente. Vaak kan de moeder niet aanwezig zijn bij de geboorteaangifte. Daarom kunt u het beste al vóór de geboorte samen naar de gemeente gaan.

Hoe lang duurt het?

De gemeente legt de achternaam van uw kind direct vast.

Aanvullende informatie

Als u geen achternaam kiest of de achternaam niet op tijd bij de gemeente laat vastleggen, bepaalt de wet welke achternaam uw kind krijgt. Welke achternaam dat is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Man en vrouw: getrouwd of geregistreerd partnerschap

Het kind krijgt automatisch de achternaam van de vader.

Twee vrouwen: getrouwd of geregistreerd partnerschap

Onbekende donor

Is de moeder zwanger van een onbekende donor? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de duomoeder. Hiervoor is wel een ouderschapsverklaring(externe link) nodig.

Bekende donor

Is de moeder zwanger van een bekende donor en erkent de duomoeder het kind? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de geboortemoeder.

Ouders: niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap

Het kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder.

Als u wilt dat uw kind de achternaam van de vader of duomoeder krijgt, dan moet hij of zij uw kind erkennen. Dit gebeurt bij de rechter.

Twee mannen

Bij adoptie kunt u de achternaam van uw eerste kind kiezen. Dit gebeurt bij de rechter.