Voor de aansluiting van Energielandgoed Wells Meer op het landelijk hoogspanningsnet is een nieuwe ondergrondse 150 kV kabelverbinding nodig. Daarnaast is een hoogspannings- en middenspannings (HS/MS)-station nodig, waar de opgewekte stroom van zonnevelden en windturbines samenkomt.

TenneT heeft bij Gemeente Bergen en Gemeente Venray gevraagd om in principe medewerking te verlenen aan de ruimtelijke procedures die nodig zijn voor de realisatie van de ondergrondse kabel. Enexis heeft bij Gemeente Bergen een principeverzoek ingediend voor de realisatie van het HS/MS-station.

Op dinsdag 12 juli heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om in principe medewerking te verlenen aan beide verzoeken. Daarbij houdt de gemeente uiteraard rekening met alle belangen die er spelen en de bestaande wet- en regelgeving.

Hoe nu verder?

Het streven is om het tracé van de hoogspanningskabel en het HS/MS-station tegelijkertijd, via één ruimtelijke procedure, te regelen. In deze procedure wordt het mogelijk om zienswijzen in te dienen of in beroep te gaan.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van Energielandgoed Wells Meer.