Op 18 september 2020 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord een nieuwe noodverordening vastgesteld. Dit zijn de concrete wijzigingen t.o.v. de vorige versie:

  1. Artikel 2.5a (verbod niet dragen mondkapjes) is komen te vervallen.
  2. Artikel 2.6 (verboden onderwijsinstellingen) is komen te vervallen.
  3. Toegevoegd in de toelichting: Gelet op de aanwijzing van de minister van 11 september 2020, nr. 1742228-209922-PG wordt op het gebod tot het dragen van een niet-medisch mondkapje voor jongeren in het leerlingen- en doelgroepenvervoer niet gehandhaafd. Dit betreft het vervoer van leerlingen van en naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Daarnaast gaat het over vervoer van jongeren tot en met 17 jaar van en naar de locatie waar jongeren de jeugdhulp ontvangen, de kinderopvang en zorglocaties voor jeugd, zoals kinderdienstencentra (KDC).