Vanuit het Interreg-samenwerkingsprogramma Deutschland-Nederland is meer dan 450 miljoen euro beschikbaar voor grensoverschrijdende projecten.

Ook inwoners, bedrijven en organisaties uit gemeente Bergen kunnen een aanvraag indienen voor een grensoverschrijdend project. Intensieve samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partners is daarbij een voorwaarde.

Het project moet bijdragen aan:

  • de versterking van technische ontwikkelingen en innovatie, of
  • een groen en duurzaam programmagebied, of
  • een verbonden grensgebied, of
  • een Europa dat dichter bij zijn burgers staat.

De financiering van projecten bestaat altijd uit een eigen bijdrage van de partners en middelen van de Europese Unie. Daarnaast vaak ook uit nationale en regionale subsidiemiddelen (bijvoorbeeld van ministeries of provincies).

Meer informatie
Meer informatie en de bijbehorende documenten kunt u vinden op de website van Interreg Deutschland - Nederland