Europaloket

De Europese Unie stelt jaarlijks miljoenen euro's beschikbaar voor het stimuleren van diverse beleidsterreinen zoals milieu, economie en platteland. Het Europaloket is het informatiepunt voor iedereen die vanuit zijn/haar interesse of werk kennis wil nemen en delen over Europese projecten. 

Meer informatie over het Europaloket vindt u op de website van de Europese Commissie  Centrale contactpunten