Project Maasrecreatie

 

Vanuit de toeristische visie van de gemeente Bergen is het stimuleren van fietsen en wandelen een belangrijk thema. Dit is mede de reden geweest dat de afgelopen twee jaar hard gewerkt is aan het verbeteren van de fietsinfrastructuur en de aanleg van wandelroutes.

Naast de Ceresweg is de route langs de Maas van Wellerlooi tot Afferden de drukst bezochte toeristische route in de gemeente en tevens één van de mooiste routes. Deze route mist nu echter de toeristische uitstraling die hij zou kunnen hebben door het ontbreken van toegangen tot de Maas en een erg magere kwaliteit van de recreatieve rustplaatsen. De weg is onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk en het lange afstand fietspad LF3.

Mede mogelijk dankzij Europese subsidie vanuit Leader+
Het project Maasrecreatie heeft ervoor gezorgd dat op 12 locaties aan de Maas recreatieplaatsen zijn aangelegd. Dit kunt u zien op het kaartje. Deze recreatieplaatsen bestaan uit picknicksets of bankjes.  De veerstoepen zijn verhard met grasbetonblokken, zodat u op sommige plaatsen ook met de auto bij de Maas kunt komen. Daarnaast zijn op meerdere plaatsen langs toeristische fiets- en wandelroutes picknicksets geplaatst of vervangen. Totaal zijn onder andere 33 nieuwe picknicksets, 22 bankjes en 35 prullenbakken geplaatst. Het gehele project kostte bijna 210.000 euro en is mede gefinancierd met Europese subsidie vanuit Leader + .

Naast het Nationaal Park De Maasduinen is de Maas één van de belangrijkste natuurlijke trekkers van onze regio. Tot op heden werd daar nog te weinig gebruik van gemaakt in de promotie van de Maasduinen. Met het vergroten van de bereikbaarheid van de Maas door de aanleg van recreatieplaatsen kunnen recreanten, toeristen en eigen inwoners meer van de Maas genieten.

'Bergen, hart van de Maasduinen'
In het project zit verder het innovatieve element dat een picknickset en bank niet alleen gebruikt worden als zitplaats, maar tevens als promotie en marketingelement van de Maasduinen. Op de bankjes staat namelijk de tekst 'Bergen, hart van de Maasduinen'. Hierdoor wordt de relatie van Bergen met de Maasduinen versterkt. Op zoveel mogelijk manieren moet de naam Maasduinen herkenbaar terugkomen in het gebied op vlaggen, dorpsentrees, minibanieren etc. Op deze manier wordt de bezoeker er steeds aan herinnerd dat hij zich in Bergen en in de Maasduinen bevindt.