Ooievaarsnesten

De gemeente Bergen heeft in samenwerking met de dorpsraad Bergen drie ooievaarsnesten in Bergen geplaatst. De ooievaarsnesten maken deel van de Dorpsontwikkelingsplannen (DOP's). Een DOP is de agenda voor de toekomst van een kern, hierbij staat het thema leefbaarheid centraal. De DOP's worden mede mogelijk gemaakt door de provincie.
 

Ooievaarsnest bij de Voelkeskoel aan de Aijenseweg in Bergen

Ooievaarsnest bij de Voelkeskoel aan de Aijenseweg in Bergen.

Locatie ooievaarsnesten aan de Oude Kerkstraat, Kerkstraat en Aijenseweg in Bergen

Locatie ooievaarsnesten aan de Oude Kerkstraat, Kerkstraat en Aijenseweg in Bergen.