Beleidskeuzes verblijfsrecreatie

 

In het onderste te downloaden document vindt u het verschil in de situatie WOR en nieuwe beleidsnotitie verblijfsrecreatie:

Te downloaden: